Prvi korak

1/3

Hej, mi smo Hype! Kako pa je vam ime?

Sodelovanje z influencerji: DA ali NE?

Veliko ljudi v zadnjem času omenja »influencer marketing«, mnogo podjetij ga je že preizkusilo (uspešno ali neuspešno) vedno več pa je takšnih, ki so ga že vključili v svoj marketinški budget.

Ampak najprej k osnovam.

Kdo je influencer?

SSKJ pravi: vplívnež -a m (ȋ) ekspr. kdor ima velik vpliv

Influencer je torej oseba, ki ima nadpovprečen doseg na socialnem omrežju in lahko vpliva na svoje občinstvo – tako, da svoje občinstvo seznani z določeno blagovno znamko oz. izdelkom ali celo vzpodbudi željo, da si ta izdelek zaželijo tudi oni in ga kupijo.

Pri Influencer marketingu sta trenutno najbolj priljubljena kanala YouTube in Instagram. A ker je Instagram v veliko večjem porastu, se bomo v tem članku osredotočili samo nanj.

Influencerje na Instagramu razdelimo v 5 kategorij:

 • Nano influencerji < 1.000 sledilcev
 • Micro influencerji < 10.000 sledilcev
 • Middle influencerji < 100.000 sledilcev
 • Macro influencerji < 1.000.000 sledilcev
 • Mega influencerji +1.000.000 sledilcev

Zakaj sodelovati z influencerji?

Odgovor na to vprašanje je odvisen od ciljev, ki jih želite doseči. Izpostavljamo 3 najbolj pogoste cilje.

Doseganje novih ljudi

Preko influencerjev dosežete novo občinstvo.

Zaupanje potrošnikov – povečanje konverzije

S pomočjo influencerjev hitreje pridobite zaupanje potrošnikov. Namreč ljudje tudi do 10-krat bolj verjamemo influencerjem kot pa podjetjem in oglasom.

UGC – user generated content / Slikovni material

S sodelovanjem z influencerji pridobite tudi izjemno koristne testimoniale, ki jih lahko vključite na svojo spletno stran in veljajo za odličen pospeševalec prodaje ali pa ta material uporabite v oglasih.

Primeri sodelovanja z influencerji

Postavitev izdelka v sliko, ki je zelo »engaging«. V opisu pa še zapisana koda s popustom, ki dodatno vzpodbuja občinstvo k nakupu.

Brand Awareness in doseganje novih sledilcev. Izdelek je v prvem planu.

Brand Awareness in dvig avtoritete določene znamke s tem, ko se pojavi z drugimi že uveljavljenimi blagovnimi znamkami.

Kako do pravih influencerjev?

Tudi tokrat, če želimo, da je naša kampanja uspešna, moramo imeti jasno zastavljene cilje.

Pomagamo si lahko s spodnjo formulo:

 • Koga poskušate nagovoriti? – Za določitev ciljne skupine
 • Komu moja ciljna skupina zaupa? – Za določitev primernih influencerjev
 • Kakšna vsebina zanima mojo ciljno skupino in influencerje? – Za izbiro/promocijo izdelka, ki bo imel največji doseg 

Pri iskanju influencerjev po zgornji formuli naj nas ne zavede le število sledilcev.

Bolj pomembno je upoštevati ER (engagement rate) oziroma odziv na njihove objave in kakovost sledilcev. Namreč če sodelujemo z middle influencerjem, ki ima slab ER, bo odziv na objavo mnogo slabši, kot če bi sodelovali z micro influencerjem, ki ima zelo dober ER.

Povprečje interakcije na objavo, glede na število sledilcev.

Zato pred vsakim sodelovanjem preverite odziv influencerja, koliko ima všečkov in komentarjev na svoje objave. Za kakovost njegovih sledilcev pa ga lahko prosite, da vam pošlje demografijo njegovih sledilcev, ali pa le to preverite sami preko orodij na spletu, kot sta hypeauditor.com ali heepsy.com.

Zakaj sodelovanje z influencerji ni bilo uspešno?

Razlogov je lahko več, tukaj je seznam najpogostejših:

 • ni bil zastavljen cilj ali pa je bil ta nerealen,
 • ni bila določena prava ciljna skupina,
 • niso bili izbrali pravi influencerji oziroma so imeli slab ER,
 • je bil pričakovan takojšen rezultat,
 • kampanja ni trajala dovolj dolgo.

Bonus nasvet

Osredotočite se na influencerje, ki so najbolj primerni za vašo nišo. Preglejte njihovo vsebino in izločite tiste, ki promovirajo/prodajajo že vse. Namreč veliki influencerji so že prenasičeni s promocijskimi objavami in zaradi tega imajo vedno manjši doseg in vpliv. Raje izberite microinfluencerje oziroma tiste, ki so bolj osebnostno povezani s svojimi sledilci.

Izbira takšnih influencerjev se je izkazala za veliko bolj uspešno, saj so njihovi sledilci bolj povezani z njimi in tudi dajo večjo vrednost na njihovo mnenje – se prej odločijo za nakup.

Je pa potrebno upoštevati, da lahko imajo takšni influencerji višjo ceno od drugih, pripravljeni pa bodite tudi na morebitno zavrnitev zaradi ohranjanja kakovost njihove vsebine.

Blog

Zbirka naših idej, znanja in dogodivščin.